Praktische informatie

Supervisie

Mieke Wiggers is geregistreerd als supervisor bij de LVSC (Landelijke Vereniging voor Supervisie en Coaching).

De kosten voor supervisie bedragen 85,- euro per uur voor individuele supervisie.

En 55,- euro per persoon voor groepssupervisie. Voor twee personen is de duur 1,5 uur. Voor drie personen is de duur 2 uur per sessie. Deze kosten zijn inclusief voor- en nawerk.

Een afspraak maken kan via het contactformulier of telefonisch.


Kindertherapie

Mieke Wiggers is geregistreerd  bij NIBIG (Nederlands Instituut voor Belangenbehartiging Integrale Gezondheidszorg) , als vrije therapeut. De zorgverzekering vergoedt de therapie helaas niet (meer).

De kosten voor kindertherapie bedragen 70,- euro per sessie van een uur. 

Een afspraak maken kan via het contactformulier of telefonisch.


Klachtenregeling

Graag hoor ik het direct als er klachten zijn.

Anders is via het lidmaatschap van de NIBIG  aan alle voorwaarden vanuit de WKKGZ (Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg) voldaan.