Over Mieke

Na bijna 20 jaar kindertherapeut te zijn geweest in Haarlem, begin ik nu met veel inspiratie en plezier opnieuw in het Hogeland van Groningen. In deze prachtige omgeving met zoveel ruimte om ons heen is mijn motto: "Je speelruimte vergroten" zeer goed van toepassing.

Het vergroten van kansen voor kinderen loopt steeds als een rode draad door mijn werkzaamheden. Het allerleukst vind ik het om zelf met kinderen te werken. En ook om diegenen die beroepsmatig werken met kinderen/ouders/gezinnen te begeleiden. En ze te leren hoe ze zich verder kunnen ontwikkelen in hun vak.

De uitgangspunten van de Integratieve Kindertherapie sluiten goed aan bij mijn visie op hulpverlening aan kinderen. Het kind staat centraal, niet de methode of de therapeut. Het kind weet uiteindelijk zelf de oplossing voor het probleem.

Ook mijn manier van begeleiden is hierop gebaseerd. Ik begeleid door de zoektocht naar de oplossing voor het probleem te ondersteunen. Zowel bij de kinderen als degenen die in supervisie zijn.

 

Ik ben moeder van drie volwassen kinderen en woon met mijn partner in Hornhuizen en Haarlem.

 

 

Achtergrond

Na het afronden van mijn opleiding HBO-J (jeugdwelzijnswerk) aan de Hannie Schaftacademie in Haren in 1984, heb ik gewerkt als groepsleider, jongerenwerker, provinciaal adviseur speelvoorzieningen en jeugdrecreatie. Voor een grote stedelijke welzijnsorganisatie was ik verantwoordelijk voor het kinderwerk en het mede ontwikkelen van interculturele projecten. Daarnaast heb ik ervaring opgedaan met het opzetten van buurtnetwerken jeugdhulpverlening. Deze ervaringen gebruikte ik bij mijn preventiewerk voor het toenmalige Bureau Jeugdzorg en als adviseur bij een provinciale ondersteuningsorganisatie. Ik deed dat onder andere door het geven van trainingen en het begeleiden van beroepskrachten. Ook ben ik  enkele jaren werkzaam geweest in de jeugdhulpverlening als werkbegeleider van gezinswerkers. Ik heb meegewerkt aan het ontwikkelen van een nieuwe methodiek voor gezinsbehandeling.

Bij de Nederlandse Academie voor Psychotherapie in Amsterdam heb ik me verder bekwaamd als kindertherapeut. Sinds 2001 heb ik mijn eigen praktijk als Integratief Kindertherapeut. En in 2013 studeerde ik hier af als supervisor. Naast individuele supervisietrajecten aan diverse therapeuten heb ik aan meerdere groepen studenten HBO pedagogiek  supervisie gegeven en was ik tevens hun stagedocent.