Wat is Integratieve Kindertherapie?

In de Integratieve Kindertherapie staan het kind en diens probleem centraal. De behandeling is erop gericht, dat het kind zelf controle krijgt over het probleem en daardoor weer op een plezierige en gezonde wijze verder kan leven.

Integratieve Kindertherapie maakt geïntegreerd gebruik van verschillende behandelmethoden. Daarbij wordt een werkwijze gekozen die past bij het individuele kind. De behandeling richt zich op de binnenwereld van het kind zelf en zijn buitenwereld: de relaties die het kind heeft, zoals het gezin, vriendjes en de school.

Het is een individuele therapie die geschikt is voor kinderen tussen 4 en 12 jaar. De therapie is in vergelijking met andere therapieën van korte duur.

Hoe werkt het?

 

De kindertherapie vindt plaats in Het Pakhuisje in Hornhuizen  (Het Hogeland van Groningen).

Het Pakhuisje is zo ingericht dat kinderen er zich veilig kunnen voelen.

Mieke Wiggers zoekt samen met het kind uit wat de kern van het probleem is. ze werkt op verschillende manieren om het kind zelf te leren dit probleem op te lossen.

Na elke vijfde therapiesessie vindt er een gesprek plaats tussen Mieke Wiggers en de ouders. Besproken wordt hoe het gaat in de therapie en op welke wijze de ouders een bijdrage kunnen leveren.

 

Aanmelding

Als een kind wordt aangemeld, krijgen de ouders een vragenformulier toegestuurd. Tijdens het eerste gesprek met de ouders bespreekt Mieke aan de hand van dit ingevulde formulier, welke mogelijkheden er in de Kindertherapie zijn voor het kind.

In sommige gevallen zal Mieke doorverwijzen naar een andere therapeut of arts.