Hoe werkt Integratieve Kindertherapie?

Het pakhuisje

De Kindertherapie die Mieke Wiggers geeft, vindt plaats in “het Pakhuisje” in het centrum van Haarlem.
“Het Pakhuisje” is zo ingericht, dat kinderen er zich prettig en veilig kunnen voelen.

Mieke Wiggers zoekt samen met het kind uit wat de kern van het probleem is. Ze werkt op verschillende manieren om het kind te leren zelf dit probleem op te lossen. Ze maakt daarbij gebruik van verhalen, spel, tekenen, droomfantasieën, sprookjes en andere middelen.

Na elke vijfde therapiesessie vindt er een gesprek plaats tussen Mieke Wiggers en de ouders.
Besproken wordt hoe het gaat in de therapie en op welke manier ouders een bijdrage kunnen leveren.

Als een kind wordt aangemeld, krijgen de ouders een vragenformulier toegestuurd.
Tijdens het eerste gesprek met de ouders bespreekt Mieke aan de hand van dit ingevulde formulier, welke mogelijkheden er in de Kindertherapie zijn voor het kind.

In sommige gevallen zal Mieke doorverwijzen naar een andere therapeut of arts.