Wat is Integratieve Kindertherapie?

In de Integratieve Kindertherapie staan het kind en diens probleem centraal.
De behandeling is erop gericht, dat het kind zelf controle krijgt over het probleem en daardoor weer op een plezierige en gezonde wijze verder kan leven.

Integratieve Kindertherapie maakt geïntegreerd gebruik van verschillende behandelmethoden.
Daarbij wordt een werkwijze gekozen die past bij het individuele kind.
De behandeling richt zich op de binnenwereld van het kind zelf en zijn buitenwereld: de relaties die het kind heeft, zoals het gezin, vriendjes en school.

Het is een individuele therapie die geschikt is voor kinderen tussen 4 en 12 jaar. De therapie is in vergelijking met andere therapieën van korte duur.

Integratieve Kindertherapie is ontwikkeld door Charlotte Visch. Voor meer informatie zie: www.academie-psychotherapie.nl