Mieke Wiggers

Het vergroten van kansen voor kinderen loopt steeds als een rode draad door mijn werkzaamheden.
Het allerleukst vind ik het om direct zelf met kinderen te werken.
De uitgangspunten van de Integratieve Kindertherapie sluiten goed aan bij mijn visie op hulpverlening aan kinderen: het kind staat centraal en het kind weet zelf de oplossing voor het probleem.
Naast het werken met kinderen en ouders bied ik (werk)begeleiding en deskundigheidsbevordering aan professionals zoals: leerkrachten in het onderwijs, schoolartsen, verpleegkundigen, peuterspeelzaalleidsters, jeugdwelzijnswerkers en jeugdhulpverleners.

In 2001 behaalde ik mijn diploma Integratieve Kindertherapie aan de Nederlandse Academie voor Psychotherapie te Amsterdam. In 1984 heb ik de opleiding HBO-J (jeugdwelzijnswerk) afgerond.

Ik ben moeder van drie volwassen kinderen.